Artikel Kleeblatt

72-Stunden-Aktion 2013

Kleeblatt vom 19.06.2013, Ausgabe 25/2013

Artikel blickaktuell 72-Stunden-Aktion 2013

Blick aktuell vom 26. Juni 2013

Artikel2 Kleeblatt Spendenübergabe zur
72-Stunden-Aktion 2013

Kleeblatt vom 19.06.2013, Ausgabe 25/2013

Rhein Zeitung 72-Stunden-Aktion 2013

Rhein-Zeitung vom 17.06.2013, Ausgabe 137/2013